Cook.org – bio kuchári vo verejnom stravovaní

Projekt Cook.org realizuje od roku 2015 Centrum environmentálnych aktivít Trenčín s cieľom, aby sa v školských jedálňach pripravovalo viac jedál z čerstvých, regionálnych a sezónnych (bio)potravín a aby bol do osnov budúcich kuchárov pre verejné stravovanie zahrnutý aj koncept environmentálnej a sociálnej udržateľnosti jedla. Súčasťou projektu je vypracovanie učebných osnov pre doplnkovú kvalifikáciu bio-kuchárov vo verejnom stravovaní, vychádzajúcu z ECVET štandardov a navrhnutím interaktívneho IKT nástroja pre udržateľné varenie z bio, regionálnych a sezónnych produktov v zariadeniach verejného stravovania.

Projekt Cook.org realizuje konzorcium šiestich partnerov z piatich európskych krajín: Juhočeská univerzita – Poľnohospodárska fakulta, Česká republika, Vestyjland Folk High School, Dánsko, AIAB Ligúria, Taliansko, Durínske spotrebiteľské poradenské centrum - Útvar pre školské stravovanie, Nemecko, CEA Trenčín a koordinátorom projektu je Thüringer Ökoherz, Nemecko.

Cook.org – BIO kuchári vo verejnom stravovaní na fotografiách


predstavenie projektu cook.org - bio kuchári vo verejnom stravovaní, Predstavenie projektu...